ادرس سفارت خانه ایران وچین

خانه بازرگانی در چین ادرس سفارت خانه ایران وچین
آدرس سفارت چین در ایران – آدرس سفارت چین در تهران

نام سفیر:

H.E. Xie Xiaoyan

ایمیل:

chinaemb_ir@mfa.gov.cn

emchnir@neda.net

آدرس :

تهران ،فرمانیه ،خیابان بوستان،سراه اقدسیه

وب سایت :

http://ir.chineseembassy.org

http://ir.china-embassy.org

Ambassador:

Yu Hongyang

Address:

aghdasieh junction-boustan street- farmanieh street-tehran P.O.BOX

Tel:

Office of Military Attaché:

Consul Office:

Fax:
Website:

http://ir.chineseembassy.org

http://ir.china-embassy.org

E-mail:

chinaemb_ir@mfa.gov.cn

emchnir@neda.net

آدرس سفارت ایران در چین – آدرس سفارت ایران در پکن رايزن بازرگاني
ج.ا.ايران در كشورچین

نام و نام خانوادگي : مسعود کمالي اردکاني

تلفن

0086-65322661-10

نمابر:

665322661-10-0086

تلفن همراه:

0086-13810500925

پست الکترونيک

mkamali1@yahoo.com

آدرس:

Embassy of I.R of Iran to China, No. 13, Dong Liu Jie, San Li Tun

,Beijing , China , Post Code: 100600

ساعت کارسفارت ج.ا.ايران در پکن:

روزهای دوشنبه تا جمعه 9 صبح تا 12:30 و 13:30 تا 17:30 بعدازظهر

اختلاف ساعت نسبت به ايران: +3 ساعت و نيم (نيمه اول سال) و +4 ساعت و نيم (نيمه دوم سال)