مراحل واردات از چین

خانه بازرگانی در چین مراحل واردات از چین

مراحل واردات از چین

پس از عقد قرارداد و شناسایی و اشراف کامل بر نیاز یک شرکت یا کارخانه ابتدا کارشناسان خارجی بازرگانی HERMANO trading نسبت به شناسایی منابع موجود در چین از طریق تماس با دفاتر مستقیم در شهر گوانگجو، بازدید از کارخانه و دیگر منابع موجود با انتخاب فروشندگان و یا تولید کنندگان مورد نیاز خود،اقدام به مکاتبه و یا مذاکره مستقیم جهت دریافت پیشنهاد قیمت حداقل از سه منبع نموده و پس از بررسی آنها توسط کارشناسان و مدیران خبره، نسبت به انتخاب فروشنده ها با شرایط بهتر اقدام نموده و پس از توافقات نهایی نسبت به تمام موارد،از ایشان درخواست صدور پیش فاکتور می نماید.
پس از دریافت پیش فاکتور از فروشنده نهایی مورد نظر،بررسی دقیق مطالب مندرج در پیش فاکتورها توسط کارشناسان و مدیران مربوطه دفتر چین صورت می پذیرد. لازم به یادآوری است که کلیه شرایط مورد نیاز جهت اخذ مجوز و ثبت سفارش که طبق مقررات و عرف کشور می باشد باید در پیش فاکتور قید شود تا از توقف پیش فاکتور هنگام اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر ادارات ذیربط جلوگیری شود.
پس از دریافت پیش فاکتور و بررسی دقیق آن با موارد توافق شده، خریدار باید نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت فروشنده اقدام نماید. این بازرگانی دارای تیم تخصصی عقد قرارداد خارجی میباشد که با توجه به نیاز مشتریان محترم آمادگی مشاوره در این زمینه را دارد.
پس از امضای قرارداد توسط خریدار و فروشنده، فروشنده طبق شرایط مندرج در متن قرارداد و پیش فاکتور نسبت به تولید و تهیه کالای مورد نظر اقدام می نماید و پس از صدور فاکتور و لیست عدلبندی نسبت به تحویل کالا به شرکت حمل و نقل و پس از دریافت بارنامه نسبت به دریافت گواهی مبدا کالا از اتاق بازرگانی محل اقدام می نماید.
پس از دریافت کالا و اسناد مربوطه توسط شرکت حمل و نقل، شرکت مزبور کالا را بارگیری نموده و فروشنده نسبت به انجام تشریفات گمرکی جهت صدور کالا به کشور خریدار اقدام و پس از آن شرکت حمل و نقل اقدام به صدور نسخ کامل بارنامه نموده و آنها را به فروشنده تحویل میدهد.
پس از حمل و رسیدن کالا به گمرک مقصد، نماینده شرکت حمل و نقل در کشور مقصد، نسبت به صدور اعلامیه ورود کالا برای بازرگانی H&S اقدام می نماید و خریدار در صورت دریافت اصل اسناد حمل از فروشنده نسبت به ارائه اصل بارنامه به این بازرگانی اقدام نموده و سپس کپی بارنامه برابر اصل شده و قبض انبار را از شرکت حمل دریافت و پس از تنظیم اظهارنامه به گمرک جهت ترخیص کالا مراجعه می نمایند.