مترجم فارسی در چین

خانه بازرگانی در چین مترجم فارسی در چین

ترجم فارسی در چین


زبان چینی از جمله سخت ترین زبان جهان بوده و معمولا مدیران، مهندسین و تجار ایرانی که به چین سفر می کنند. برای برقراری ارتباط کلامی با طرف قرارداد خود دچار مشکل هستند. با توجه به این موضوع و عدم آشنایی مردم به زبان فارسی، بازرگانی HERMANO trading با در اختیار داشتن مترجم چینی آشنا به زبان فارسی در اکثر شهرهای کشور چین آماده است تا بنا به درخواست شما مجرب ترین مترجم ها را در اختیار شما بگذارد.