خدمات بسته بندی و انبار داری

خانه خدمات ما خدمات بسته بندی و انبار داری

خدمات بسته بندی و انبارداری

1-آماده کردن اجناس در چین ، بازرسی قبل از بارگیری ، انجام امور مربوط به باربری و کشتیرانی در کوتاه ترین زمان ممکن
2-بازرسی کالاها و کنترل کیفیت آنها درحین تولید وقبل ازبارگیری و حمل