حمل و نقل دریایی

  • حمل دریایی

  • حمل دریاییشرکت بازرگانی HERMANO قادر به حمل نقل دریایی کالا به صورت مستقیم از بنادر چین به بنادر ایران و دبی می باشد. در حمل نقل دریایی کالا به روش مستقیم , کالا بدون تغییر کشتی یا کانتینر به بندر مقصد حمل می گردد. در حمل دریایی کالا به روش مستقیم, هزینه های حمل بسیار کمتر ,اقتصادی تر و زمان حمل کالا کوتاه تر می باشد. این شرکت دارای تجربه کافی و درخشان در حمل و نقل دریایی کالا به روش مستقیم می باشد.